En an­hål­len ef­ter kniv­skär­ning i Råcksta

Bromma Tidning - - BROMMA -

Det var vid fy­ra­ti­den nat­ten mel­lan för­ra lör­da­gen och sön­da­gen som en per­son kniv­ska­da­des i sam­band med ett bråk i Råcksta. Per­so­nen fick fö­ras till sjuk­hus för vård av si­na ska­dor.

– Det ver­kar ha va­rit en fest i en hyrd lo­kal och i sam­band med det har det upp­stått ett bråk, sa Hå­kan Thor på Väl­ling­by­po­li­sen på tis­da­gen.

En man kun­de se­na­re gri­pas av po­li­sen. Han sit­ter nu an­hål­len, miss­tänkt för för­sök till mord.

– Mål­sätt­ning­en är att han ska häk­tas un­der mor­gon­da­gen, sa Hå­kan Thor på tis­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.