El­for­donspre­mi­en

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

Re­ge­ring­en har för 2018 av­satt 440 mil­jo­ner kro­nor till des­sa pre­mi­er.

För åren 2019 och 2020 har re­ge­ring­en flag­gat för an­slag på 350 mil­jo­ner kro­nor per år.

Den 6 sep­tem­ber be­slu­ta­de re­ge­ring­en att Na­tur­vårds­ver­ket kan an­vän­da tio pro­cent, el­ler 39,5 mil­jo­ner, från 2019 års bud­get för el­for­donspre­mi­en re­dan un­der 2018. KÄL­LA: Na­tur­vårds­ver­ket

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.