VEC­KANS ROS

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Re­se­nä­rer­na

Till er, som i ett be­svär­ligt lä­ge när det var strö­mav­brott på grö­na lin­jen, så ge­ne­röst skjut­sa­de oss än­da hem till Min­ne­berg re­spek­ti­ve Blac­ke­berg i rus­nings­tra­fik. Tu­sen tack!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.