Pre­miär för se­ni­or­te­a­ter på Kas­kad

Bromma Tidning - - BROMMA -

Nu har se­ni­or­te­a­ter­grup­pen Kas­ka­der­na pre­miär. Fredag den 19 oktober kloc­kan 19.00 är det dags för den all­ra förs­ta fö­re­ställ­ning­ar­na ”Den för­vand­la­de Brud­gum­men” av Hol­berg och ”Kom­mer hem och är snäll” av Lars Ah­lin på teater Kas­kad i Blac­ke­berg.

– Vi kör två fö­re­ställ­ning­ar sam­ma kväll. Det fick in­te plats på vårt flyg­blad men de som kom­mer dit får allt­så se två fö­re­ställ­ning­ar till pri­set av en. Det kom­mer bli jät­te­kul, sä­ger re­gis­sö­ren Kjell Sköld.

Fö­re­ställ­ning­ar­na vi­sas, för­u­tom pre­miä­ren den 19 oktober, kloc­kan 16. Da­tu­men som gäl­ler är 20, 21, 27 och 28 oktober. Bil­jet­ten kos­tar 120 kro­nor.

PRE­MIÄR. Se­ni­or­te­a­ter­grup­pen Kas­ka­der­na har pre­miär den 19 oktober.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.