Katt­ä­ga­re! Håll era hus­djur in­om­hus – de smut­sar ner

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Ven­de­la

Har just flyt­tat in i ett nytt om­rå­de i Häs­sel­by. Jät­te­fi­na hus och en oer­hört fin lek­plats har gjorts i ord­ning på bak­si­dan av hu­sen. Men här finns katt­ä­ga­re som släp­per ut si­na kat­tor fle­ra gång­er om da­gen. Na­tur­ligt­vis går de till sand­lå­dan och ut­rät­tar si­na be­hov. Hur tän­ker ni?

Sand­lå­dor­na är till för bar­nen, och små barn stop­par fing­rar i mun­nen och även spa­dar och and­ra lek­sa­ker. Ha­de en gång en li­ten poj­ke som dag­barn som kom in gläd­je­strå­lan­de och vi­sa­de att han ha­de hittat mo­del­le­ra ute. Vad han rul­la­de i han­den var in­te mo­del­le­ra ut­an en katt­skit som han hittat i sand­lå­dan. Så him­la äck­ligt. Skall ni ha katt i tät­be­byggt om­rå­de, ha en in­ne­katt, el­ler flyt­ta ut på lan­det. I stan mås­te ni hål­la kat­ter in­om­hus, i band el­ler in­te ha katt över hu­vud ta­get.

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

UTEKATT. Kat­ter ut­rät­tar si­na be­hov i bar­nens sand­lå­dor, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.