SKÖNHETSBIBELN S/S 16

Chic (Sweden) - - Innehåll - FOTO An­to­ni Ruiz Aragó

Stor vår­gui­de

Vå­ren 2016 kan lik­nas vid en go­dispå­se, fylld av va­ri­e­ran­de skön­hetst­ren­der som får det att vatt­nas i mun­nen på dig. Förutom en in­blick i hur du ska­par en vin­ter­sköld mot de kal­la vin­dar­na, lis­tar vi även de bäs­ta pro­duk­ter­na att boos­ta din träningsnecessär med. Vi tar re­da på skå­de­spe­lers­kan Malin Bus­kas skön­hetsru­ti­ner och gui­dar dig ge­nom fle­ra si­dor fyll­da av vac­ker skön­hets­in­spi­ra­tion.

BA L M AI N

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.