FILIP­PAS HOT LIST

LYX­IG LYS­TER OCH GAM­MAL­DAGS GLA­MOUR STÅR JUST NU HÖGST UPP PÅ CHICS SKÖNHETSREDAKTÖRS ÖNS­KE­LIS­TA.

Chic (Sweden) - - Innehåll - AV Filip­pa Berg FOTO Pau­li­ne Su­zor

CHICs skön­hets­re­dak­tör av­slö­jar si­na ja­nu­a­rifa­vo­ri­ter

1. Vårtecken i en li­ten ask

Lys­tern ski­ner of­tast med sin från­va­ro så­här års. Men tack va­re Di­or be­hö­ver vi in­te läng­re göm­ma oss i grå­zo­nen. Den här pud­ri­ga high­lightern ger dig en lyx­ig lys­ter ef­ter ba­ra någ­ra svep.

High­ligh­ter, Di­or, ”Glowing Pink”, 600 kr

2. Fä­bless för fa­cewi­pes

När jag är lat och in­te or­kar tvät­ta bort mitt smink är mitt bäs­ta va­pen mi­na fa­cewi­pes med ko­kosnöts­ol­ja. De tar bort tuf­fa smink­ning­ar i ett svep sam­ti­digt som hu­den åter­får en frisk lys­ter. Ren­gö­ran­de an­sikts­ser­vet­ter, RMS Beau­ty, ”The Ul­ti­ma­te Ma­ke­up

Re­mo­ver Wi­pe”, 150 kr

3. Blom­mig beau­ty-boost

Bloom and Blossom är ett hud­vårds­mär­ke spe­ci­ellt fram­ta­get för be­bi­sar och gra­vi­da, men pro­duk­ter­na är top­pen al­la. Min fa­vo­rit är an­siktsspre­jen som ger en beau­ty­boost långa ar­bets­da­gar. Upp­fris­kan­de an­siktssprej, Bloom and Blossom, ”Re­ju­ve­na­ting

Fa­ci­al Spritz”, 235 kr

4. Som en sol­strå­le

Den här helt na­tur­li­ga och eko­lo­gis­ka con­ce­a­lern från Ber­lin­ba­se­ra­de Und Gretel är smått ma­gisk. Som en sol­strå­le ut­plå­nar den mör­ka skug­gor och ska­van­ker på noll­tid.

Con­ce­a­ler, Tun­kal, ”Und Gretel”, 380 kr

5. Gammel­dags gla­mour

Vem vill in­te bör­ja da­gen med en dos gla­mour? Den här ro­sen­dof­tan­de kropps­spre­jen är en lyx­ig fa­vo­rit i min skön­hets­hyl­la.

Åter­fuk­tan­de kropps­sprej, Chloé, ”Hyd­ra­ting Bo­dy Mist”, 395 kr

6. Glow-gi­ver med ex­tra ener­gi

Det är vik­tigt att un­na sig ibland när det kom­mer till hud­vård. Just nu an­vän­der jag den här här­li­ga ny­he­ten från Ki­ehl’s för att kic­ka igång min huds in­re och ytt­re ener­gi. Lys­ter­gi­van­de an­sikts­mask, Ki­ehl’s, ”Tur­me­ric & Cran­ber­ry Seed

Ener­gi­zing Ra­di­an­ce Mas­que”, 360 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.