IN­SPI­RA­TION

JUST NU GIL­LAR JAG... Hon är hu­vud­sty­list på Gi­na Tri­cot och hu­se­rar över den po­pu­lä­ra blog­gen han­namw. metromode.se. Här är hen­nes fa­vo­ri­ter i vår.

Chic (Sweden) - - Innehåll - AV Ca­ro­li­ne Sand­ström FOTO All Over Press, Han­namw.metromode.se

Sty­lis­ten Han­na MW lis­tar si­na fa­vo­ri­ter

In­red­ning

”Just nu dröm­mer jag om en Bruno Mat­hs­son få­tölj och ett si­de­board från Wood Col­lec­tion. Hål­ler just nu på att bu­da på

få­töl­jen - så håll tum­mar­na.”

par­fym

”Jag har två fa­vo­ri­ter. Den ena är ”Flo­wer­he­ad” från By­re­do. Den på­min­ner mig om luk­ten av en blom­ma jag all­tid fick av far­far som li­ten. Den and­ra är döpt till ”Ro­ses” sig­ne­rad Chloé.”

dröm­des­ti­na­tion

”Helst av allt åker jag till New York. An­nars dröm­mer jag mig bort till som­ma­rens pla­ner. Vi ska bi­la ge­nom Ita­li­en och

Frank­ri­ke un­der 3 vec­kor vil­ket all­tid har va­rit en dröm.”

Fa­vo­rit skön­hets­pro­dukt

”Eli­za­beth Ar­dens ”Eight Hour Cream Lip Balm” och ”Cocoo­ning Bo­dy Balm” från No7. Spe­ci­ellt un­der

vin­ter­halv­å­ret när hyn är som tor­rast.”

In­spi­re­ras av

”Mu­sik, blom­mor, Ja­ne Bir­kin, J.W. An­der­son och

ny­an­ser av rött.”

Fa­vo­rit vår­vis­ning

”Vå­ren hos Lo­ewe är ju ba­ra helt fan­tas­tisk. Jag älskar

kom­bi­na­tio­nen – sil­ver, vitt och mörk­brunt skinn.”

så går jag klädd

”I ljus de­nim till­sam­mans med me­tal­lic och guld. Jag kom­mer ock­så sat­sa på en väl­sydd ka­vaj med det där lil­la ex­tra där dröm

men kom­mer från Stella McCart­ney och scar­fen från Guc­ci.”

Väs­ka,

Par­fym, By­re­do ”Flo­wer­he­ad” 50ml/950 kr. Jeans VE­TE­MENTS, 9 000 kr. Han­na på se­mes­ter i Hvar.

Se­nas­te re­san.

Lo­ewe, 18 000 kr.

Bla­zer, Stella McCart­ney, 19 000 kr.

Sty­ling, Han­na MW för Gi­na Tri­cot.

Ja­ne Bir­kin, 1978.

Bord, Wood Col­lec­tion, pris vid för­frå­gan.

Par­fym, Chloé, Ro­ses, 30ml/535 kr.

Få­tölj, Bruno Mat­hs­son ”Ka­rin”.

Si­den­scarf, Guc­ci, 3 200 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.