VINTERVACKER HY

Pre­cis som per­fek­ta basplagg byg­ger din gar­de­rob, blir din beau­ty-ru­tin både smi­di­ga­re och snyg­ga­re med rätt re­sur­ser. För vem vill in­te se så­där non­cha­lant “I wo­ke up li­ke this”-snygg ut med mins­ta möj­li­ga an­sträng­ning? Här är 10 säk­ra skön­hetskort som b

Chic (Sweden) - - Innehåll - AV Filip­pa Berg FOTO An­to­ni Ruiz Aragó

10 snö­storms­säk­ra beau­ty­hjäl­tar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.