TRIM­MAD TRÄ­NINGS­NE­CES­SÄR

KICK­STAR­TA DITT TRÄ­NINGS­ÅR GE­NOM ATT UPP­DA­TE­RA DIN NE­CES­SÄR MED NYA FRÄ­SCHA FA­VO­RI­TER SOM GA­RAN­TE­RAT GÖR DIN GYMSTUND ÄN­NU SKÖ­NA­RE EF­TERÅT.

Chic (Sweden) - - In­ne­håll - AV Filip­pa Berg FO­TO An­to­ni Ruiz Aragó

Mås­te-ha pro­duk­ter­na

1. Med­ve­tet torrs­ham­po

Torr­scham­pot fun­ge­rar in­te ba­ra ut­märkt till att mot­ver­ka en fet hår­bot­ten ut­an är även per­fekt att an­vän­da som tork­nings­pro­dukt om du in­te vill gå ut från gym­met med blött hår. Vår nya fa­vo­rit är Ave­das ae­ro­sol­fria va­ri­ant som dof­tar som en vär­man­de kopp ört­té.

Ave­da, “Sham­pu­re Dry Sham­poo”, 375 kr.

2. Su­per­se­rum

Det här här­li­ga kropps­se­ru­met har vun­nit en rad ut­mär­kel­ser i skön­hets­bran­schen och så snart du smör­jer in dig med det kom­mer du för­stå var­för. Det dof­tar ri­tu­ellt av ro­sen­ol­ja

och ger hu­den ny spänst ef­ter trä­ning­en.

Ka­hi­na, “Fez Bo­dy Se­rum”, 695 kr.

3. Ci­trus­frisk för­va­ring

Nytt år, ny ne­ces­sär! För­va­ra di­na nya beau­tyfa­vo­ri­ter i ett fo­dral som gör dig glad. Ce­an­nis har en ci­tron­gul ne­ces­sär

i lä­der som pig­gar upp i gym­väs­kan.

Ne­ces­sär i skinn, Ce­an­nis, 699 kr.

4. Ex­fo­li­e­ran­de an­sikts­mask

Det sägs i skön­hets­värl­den att 2016 blir ler­mas­kens år. ”Won­der Mud” är Bi­ot­herms sats­ning som kva­lar rakt upp på vår topp­lis­ta.

Bi­ot­herm, “Won­der Mud”, 495 kr.

5. Allt i en flas­ka

Det här kom­bi­ne­ra­de scham­pot och dusch­krä­men ar­be­tar även fint som an­sikts­ren­gö­ring och dof­tar läs­kan­de av ci­tron­gräs.

Moon­sun, “Bo­dy & Hair So­ap”, 199 kr.

6. Ext­ra ener­gi

Be­lö­na dig ef­ter ett hårt pass med Lan­cô­mes

nya in­no­va­tion ba­se­rad på an­tiox­i­dant­lad­da­de go­i­ji­bär och stär­kan­de ci­tron­me­liss. Fly­tan­de fukt­kräm, Lan­cô­me. “Éner­gie de

vie Liquid Ca­re”, 525 kr.

7. Mo­ti­ve­rand ma­ni­kyr

I vår väl­jer vi pif­fi­ga pa­stel­lac­ket “Ver­nis in Lo­ve 149 Jau­ne Grands Bou­le­vards”!

Na­gel­lack, Lan­cô­me, 180 kr.

BI­OT­HERM

BAL­MAIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.