TID­LÖ­SA TRO­TJÄ­NA­RE

De är li­ka ak­tu­el­la sä­song ef­ter sä­song och de spe­lar hu­vud­rol­len i många it-girls gar­de­ro­ber. De tid­lö­sa klas­si­ker­na är de per­fek­ta at­tri­bu­ten att byg­ga din bas­gar­de­rob med. Här är någ­ra av vå­ra fa­vo­ri­ter.

Chic (Sweden) - - Innehåll - AV Csilla Vincefi Nee FOTO Ja­kob Dahl­ström

Klas­sis­ka at­tri­but

Gum­mi­stöv­lar, Hun­ter, 1 799 kr Sol­glas­ö­gon, Fen­di, 4 675 kr Sa­tin­clutch, ”Knot bag”, Botte­ga Ve­ne­ta, 13 500 kr Ring av ro­di­e­rat sil­ver och pär­lor, Ja­ne Kø­nig, 3 120 kr Emal­jarm­band, Sop­hie by Sop­hie, 249 kr ”Öga” av guld­plä­te­rat ör­hänge med mag­net, Ja­ne Kø­nig, 1 185 kr Emal­jarm­band, Sop­hie by Sop­hie, 790 kr ”Ögon” av guld­plä­te­rat ör­hänge med mag­net, Ja­ne Kø­nig, 1 185 kr/st

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.