IN­RED­NING

Med in­spi­ra­tion från 20-ta­let lå­ter vi snirk­li­ga bord och de­ko­ra­tio­ner i hög­blank mäs­sing mö­ta ljus­ro­sa art de­co mönst­ra­de mat­tor och kud­dar. Kom­bi­na­tio­nen re­sul­te­rar i en färg­glatt so­ber och ögongo­dis­lik­nan­de mix som får oss att vil­ja ta ett stör­re djup

Chic (Sweden) - - Innehåll - AV Ca­ro­li­ne Sand­ström FOTO The Ava­lon Ho­tel Aragó

Art De­co in­flu­en­ser…

Bruno Mat­hs­son, ”Ka­ri” Dux, 33 000 kr.

Ho­tel, The Ava­lon Ho­tel. Mat­ta, Lay­e­res, 4 900 kr. Kud­de, Em­ma Fäll­man, 650 kr. Ljus­sta­ke, H&M Ho­me, 149 kr.

Un­der­lägg, Skul­tuna, 748 kr. Doft­ljus, For­na­set­ti, 1 400 kr. Dag­bädd, Menu, 25 000 kr.

Fotölj,

Spe­gel, Gu­bi, 9 000 kr. Ljus­sta­ke, Li­num, 599 kr. Kud­de, H&M Ho­me, 149 kr.

Ter­racot­takru­ka, Za­ra Ho­me, 159 kr. Spe­gel­bord, Za­ra Ho­me, 1 395 kr.

Flask­öpp­na­re, Fu­ta­ga­mi, Cre­scent, 349 kr.

Kaf­fe­kopp med as­si­et, Her­més, 1 300 kr.

Lam­pa, El­los, 1 599 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.