SLI­TEN SÄNGLOOK

Chic (Sweden) - - Innehåll - AV Ca­ro­li­ne Sand­ström FOTO An­to­ni Ruiz Aragó

Sil­kes­len trend

Gå di­rekt från säng­en till job­bet i en av sä­song­ens mest sil­kes­le­na tren­der. In­spi­re­ras av mo­de­hu­set Saint Lau­rent till hur du bär upp den fe­mi­nint sö­ta men sam­ti­digt roc­kigt grung­i­ga loo­ken där skinn­jac­kan, ihop med spets­klän­ning­en och gum­mi­stöv­lar­na blir en vin­nan­de kom­bi­na­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.