KLUB­BAT OCH KLART

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Älskar du in­red­ning och att gö­ra bra fynd? Vi med. Men ti­den räc­ker in­te all­tid till att lus­lä­sa di­ver­se auk­tions­si­dor på de bäs­ta ob­jek­ten att fynd­bu­da på för ett bra pris. Så där­för är vi över­lyck­li­ga över att ha hit­tat hem­si­dan auk­tions­tip­set.se. Här se­lek­te­ras och sam­las nya god­bi­tar var­je dag från oli­ka auk­tions­si­dor lan­det runt som hjäl­per dig att hit­ta rätt di­rekt. www.auk­tions­tip­set.se

3-Sits-sof­fa

i lä­der, Ge­rard van de Berg. . y” p o n S ” s, o l F , a p m a l s d r o B

Få­tölj, OX Den­marq ”Ra­ma”, Den­nis Marquart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.