SVENSK ER­ÖV­RING

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Hon har gjort kam­pan­jer för mo­de­hus som Lou­is Vuit­ton, Va­len­ti­no och Filip­pa K. Hon har prytt om­sla­get på fle­ra in­ter­na­tio­nel­la mo­de­ma­ga­sin och fun­nits med i desto mer. Un­der Spring/Sum­mer 16 vis­ning­ar­na i hös­tas gick hon för sam­man­lagt 42 oli­ka mo­de­hus – nå­got som gjor­de hen­ne till en av de mest an­li­ta­de mo­del­ler­na un­der mo­de­vec­kor­na. 20-åri­ga, svens­ka Hed­vig Palm är just nu en av vår tids störs­ta mo­dell­ex­por­ter och vi kan in­te an­nat än gra­tu­le­ra.

S R O K L E A H C I M O R ET S I R K A

A N A B A G & E C L O D

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.