KULTURSTOPP

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Har du vägar­na för­bi Stock­holm och är in­tres­se­rad av att lä­ra dig mer om en av vår tids mest iko­nis­ka mo­de­fo­to­graf är det Fo­to­gra­fis­ka du ska knap­pa in som des­ti­na­tion på GPS:en. Just nu vi­sas näm­li­gen en fo­tout­ställ­ning där, med den kän­da fo­to­gra­fen Guy Bour­din, döpt till ”Avant Gar­de”. Med upp­drags­gi­va­re som Vo­gue, Har­per’s Ba­zaar, Cha­nel, Ema­nu­el Ung­aro, Ver­sa­ce med fle­ra vän­tar dig en ka­val­kad av ljuv­lig mo­de­histo­ria att in­spi­re­ras av. Bok, Guy Bor­din, Po­la­ro­i­des, 320 kr. Guy Bour­din – Avant Gar­de. Ut­ställ­ning­en på­går fram till den 21 feb­ru­a­ri 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.