BRYGG MED STIL

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

De­sig­nern Tom Dix­on är känd för sitt sätt att job­ba med mäs­sing och kop­par och för att ska­pa åtrå­vär­da fö­re­mål i de loc­kan­de ma­te­ri­a­len. I vår lan­se­rar han sin se­nas­te es­pres­so­se­rie vil­ken be­står av al­la de oli­ka de­lar du kan tän­kas be­hö­va när du stäl­ler till med kaf­fe­rep. Vår fa­vo­rit är presso­bryg­ga­ren som för­fört oss med sin kop­parglans. Presso­ma­skin, Tom Dix­on, pris vid för­frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.