VAT­TEN­TÄT TREND

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Al­la vet att ett par gum­mi­stöv­lar är prak­tis­ka. Men att de även tar en stor plats i kläd­mo­det i vår kanske in­te är li­ka själv­klart. Un­der ti­den and­ra de­sig­ners för­sökt kom­ma på nya skotren­der har mo­de­hus som Saint Lau­rent och Yo­h­ji Ya­ma­mo­to sat­sat på den he­der­li­ga gum­mi­stö­veln. Och själv­klart älskar vi det­ta. I vårt kli­mat finns det ju trots allt fler slas­ki­ga än so­li­ga da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.