KVINNOANPASSAT BLÅ­STÄLL

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Vill du ock­så åt den välsvar­va­de vin­tage-rum­pan och loo­ken där du bär ett par Le­vi’s 501:or ut­an att få bu­lan på ma­gen på kö­pet tack va­re den ut­buk­tan­de gyl­fen? Nu in­tro­du­ce­rar mär­ket jean­sen som fix­ar bif­fen! ”The Wed­gie-Fit” är Le­vi’s se­nas­te jeansny­het som är en vin­ta­ge­in­spi­re­rad mo­dell som tar fäs­te i jeans­mär­kets iko­nis­ka arv. Jean­sen har en för­bätt­rad passform, ett par fic­kor som vinklats in­åt för ett per­fekt rump-lyft och en hög, mer kvin­no­an­pas­sad mid­ja, som gör att du slip­per pro­ble­ma­ti­ken med bu­lan som of­tast upp­står fram­till när tje­jer bär vin­tagejeans. Du hit­tar dem i bu­tik nu och de kos­tar 1 099 kr.

Jeans, Le­vi’s, ”The Wed­gie-Fit”, 1 099 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.