SMYC­KES-PER­FEK­TION

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Med si­na väl­tänk­ta for­mer, en unik es­te­tik och ett hel­hetskon­cept som an­das mi­ni­ma­lis­tisk per­fek­tion har svens­ka smyc­kes­mär­ket ALL_BLUES se­dan start va­rit en fram­gångs­sa­ga. Jacob Skrag­ge och Fred­rik Nat­horst, grun­dar­na bakom mär­ket, vet pre­cis vad vi vill ha och vad vi ska smyc­ka oss i. De le­ve­re­rar stän­digt uni­ka, stil­re­na och hand­gjor­da uni­sexsmyc­ken som kom­mer i ma­te­ri­al­val som guld, rosé och sil­ver. Nu änt­li­gen har de öpp­nat sin nya on­li­ne­bu­tik där de även pre­sen­te­rar och säl­jer sin se­nas­te SS16 kol­lek­tion vil­ken är en sam­ling av arm­band, ring­ar, hals­band, pins och cha­te­lai­nes – nå­got ni in­te vill mis­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.