EX­KLU­SIVT SAM­AR­BE­TE

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Har du ock­så drömt om att pry­da ditt hem med vack­ra si­den­ty­ger sig­ne­ra­de Her­mès? I slu­tet av för­ra året in­led­de svens­ka in­red­nings- och mö­bel­fö­re­ta­get Svenskt Tenn ett ex­klu­sivt sam­ar­be­te med det frans­ka mo­de­hu­set som in­ne­bär att du änt­li­gen kan kö­pa de vack­ra si­den­ty­ger­na på me­ter­va­ra. Dä­re­mot blir pri­set – som lig­ger på dry­ga 2 000 kr/me­tern – li­te väl saf­tigt för en stor mö­bel men li­te mer ok till att klä en mind­re pryd­nads­kud­de i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.