BAS­KUN­SKAP

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

2012 ut­veck­la­de Gi­or­gio Ar­ma­ni Beau­ty den re­vo­lu­tio­ne­ran­de pro­duk­ten – Maestro Fu­sion – som är en ol­je­ba­se­rad ma­ke up som läm­nar en fel­fri, sam­mets­len och löv­tunn fi­nish. I bör­jan av feb­ru­a­ri i år släp­per mär­ket sin se­nas­te ny­het döpt till ”Maestro Glow” vil­ken är en barn­by­tan­de ver­sion av den idag iko­nis­ka pro­duk­ten där grundre­cep­tet är det­sam­ma. Skill­na­den är att den här in­ne­hål­ler mer glow som ger hu­den en häl­so­sam lys­ter di­rekt. Den sjun­ker även in smi­digt i hu­den och ska­par en ome­del­bar och åter­fuk­tan­de käns­la vil­ket läg­ger grun­den till en per­fekt ma­ke­up.

Vår­dan­de fu­sion ma­ke­up, Gi­or­gio Ar­ma­ni, ”Maestro Glow”, 595 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.