UNIK GARVNING

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Det se­nas­te i ra­den av sam­ar­be­ten för Tärn­sjö Gar­ve­ri är med mo­de­hu­set House of Dag­mar . Un­der vå­ren släpps en väsk­kol­lek­tion i ex­klu­sivt eko­lo­giskt lä­der som in­ne­hål­ler fy­ra mo­del­ler och tre fär­ger i svart, bei­ge och kon­jaks­brunt med kon­tras­te­ran­de fär­ger i bland an­nat korn­blått på in­si­dan. Men det finns även möj­lig­het att skräd­dar­sy sin egen väs­ka ef­ter öns­kat färg­val där man se­dan kan präg­la den med si­na ini­ti­a­ler som pricken över i:et.

. kr 5 9 7 , ri e rv a G ö sj n r Tä x r a m g a D f o e s u o H , a k s ä V

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.