RÄN­DER­NA GÅR ALD­RIG UR

Chic (Sweden) - - Mode -

Den klas­sis­ka ran­di­ga bo­mulls­skjor­tan har fått kon­kur­rens. Den här sä­song­en syns näm­li­gen de lång­drag­na rän­der­na på allt från väs­kor till skor och jac­kor. Och oav­sett om de är bre­da, lång­sma­la, di­a­go­na­la, svart­vi­ta, färg­gla­da el­ler ver­ti­ka­la är de helt rätt i vår och ett möns­ter väl värt att in­ve­ste­ra i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.