KED­JE­RE­AK­TION

Chic (Sweden) - - Mode -

En de­talj vi ser på allt från klä­der till ac­ces­so­a­rer är ked­jan. Och störst plats tar den i väsk­kol­lek­tio­ner­na där kor­ta som långa, dubb­la som enk­la och tjoc­ka som sma­la kom­plet­te­rar – el­ler kon­kur­re­rar – med varand­ra.

I C U G

CHA­NEL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.