SPET­SAD TREND

Chic (Sweden) - - Mode -

Har du ock­så sam­ma pro­blem var­je mor­gon att du in­te vet vad du ska ha på dig? Då är det här tren­den för dig. I vår kan du näm­li­gen or­da­grant gå di­rekt från säng­en till job­bet i din spets­el­ler si­den­neg­li­gé. Den av­kläd­da men sam­ti­digt su­persex­i­ga loo­ken syn­tes på var och varan­nan vår­vis­ning i hös­tas där led­or­den för att pric­ka in rätt stil är – ju mer hud desto bätt­re.

A G I C N E L A B O N A I L A G N H O J B A L E N C I A G

E LIN CÉ CH LO É

A IAG ENC BAL G I V E N C H Y

G I V E N C H Y Ett hett tips är att le­ta se­cond hand ef­ter den per­fek­ta spets - el­ler si­den­neg­li­gén

Pssst!

C A LV I N K L E I N

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.