MO­NO­KROM MOC­KA

Chic (Sweden) - - Mode -

Det är mjukt, stil­fullt och sam­mets­lent på sam­ma gång. Och den här vå­ren bärs det helst ihop med plagg i sam­ma ma­te­ri­al och färg pre­cis som hos Pra­da, Lo­ewe och Bar­ba­ra Bui.

I U B A R B R A B B A L M A I NE W E O L A D I E M L A S E U Q R A M P R A D PRA

DA

LO­EWE E W O L PR AD A

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.