HU­VU­DET PÅ SKAFT

Chic (Sweden) - - Mode -

Det finns två sätt att bä­ra det ut­stic­kan­de och de­ko­ra­ti­va di­a­de­met på. An­ting­en lå­ter du det stå helt för sig själv. El­ler så ad­de­rar du det till din re­dan smyc­ka­de look pre­cis som Miu Miu, Cha­nel och Rodar­te gjort.

EL N A H C RO DA RT E N° 21 N° 21 CHAN

EL

EL AN CH L O U I S V U I T O N M I U M I U

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.