RÅBLÅ VÄVTEKNIK

Chic (Sweden) - - Mode -

Den slit­star­ka jean­st­ren­den är all­tid ak­tu­ell och den här sä­song­en hit­tar vi kap­por, ra­ka och over­si­za­de byx­or, klän­ning­ar, singo­al­la­top­par och he­la ko­sty­mer i ma­te­ri­a­let. Gör som Chloé och sat­sat på den mer bo­he­mis­ka sti­len el­ler som Mar­ques Alm e idas om­körd e en sten­tvät­tat look f rån­topp till tå. Match­nings möj­lig­he­ter­na är oänd­li­ga så länge du hål­ler dig till in­di­gon.

T O P S H O P U N I Q U E

C H A N E L È O L H C

I D N E F

CHLOÈ Vill du för­nya di­na gam­la jeans som än­då ba­ra sam­lar damm i gar­de­ro­ben? Klip­pa av dem längst ner á la Cha­nel för en helt ny och frans­fest­lig look.

Pssst!

M A R Q U E S A L M E I D A

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.