RO­SAN­DE RÖTT

Chic (Sweden) - - Mode -

Ny­an­ser av knall­rött, vall­mo­rött och vin­rött mö­ter ett brett färg­spann av ro­sa i en av sä­song­ens mest färgspra­kan­de tren­der. Så glöm al­la gam­mal­mo­di­ga reg­ler som sä­ger att de bå­da ku­lö­rer­na in­te mat­char. In­spi­re­ras istäl­let av Lou­is Vuit­ton, Car­ven och Guc­ci till hur även du vå­gar gå all in på loo­ken.

Y E N T R A C M A L E T S S R E D N U A S N A H AT N O J N E V R A C G U C I

I CC GU N E V R A C L O U I S V U I T O N O L E R A C A V Y N O H T N A

BA AM GI A L E X A N D E R M C Q U E N

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.