TREND­RIK­TIG TOFF­LA

Chic (Sweden) - - Mode -

Den är in­te ba­ra be­kväm och rik­tigt snygg – den går även att slänga på sig på noll­tid. Den stil­säk­ra toff­lan – el­ler slip­per­sen som den egent­li­gen he­ter – fun­ge­rar li­ka bra till byx­an som till klän­ning­en och pas­sar din stil oav­sett om du gil­lar den mi­ni­ma­lis­tis­ka, skräd­da­de el­ler bo­he­mis­ka loo­ken. Den är även det per­fek­ta va­let för dig som in­te har tid och lust att krång­la ner fo­ten i ett par trånga skor för att snabbt kom­ma ut ge­nom dör­ren.

CI GUC

UN ED

GU CC

I

ERM ANN O SCE RVIN

O

AC

NE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.