FRANS­FEST

Chic (Sweden) - - Skönhet -

”Söt fast på ett kons­tigt sätt” är ma­ke­u­par­tis­ter­nas de­fi­ni­tion av den nya tren­di­ga loo­ken döpt till “Odd Dolls” som be­ty­der ”Ud­da Doc­kor”. Någ­ra va­ri­an­ter vi ser och gil­lar mest är de max­a­de spin­delfran­sar­na hos Mar­ni, en överdos av ma­sca­ra i al­la regn­bå­gens fär­ger på mit­ters­ta frans­par­ti­et hos Ma­ry Katrant­zou samt de spet­si­ga fejk­fran­sar­na hos Lou­is Vuit­ton. Vå­gar du in­te gå he­la vägen? Smac­ka på med li­te ex­tra vo­lym­ska­pan­de ma­sca­ra ba­ra så att du är med halv­vägs på tå­get, vil­ket räc­ker gott och väl!

I MARN

MAR­NI

LOU­IS VUIT­TON

MA­RY KATRANT­ZOU

Ro­sa ma­sca­ra, Yves Saint Lau­rent ”Vo­lu­me Ef­fet Faux Cils, Bo­he­mi­an Pink”, 315 kr.

Lös­ö­gon­fran­sar, Ur­ban Decay ”Fast Ea­sy Sexy Lashes Instal­ler”, 150 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.