FLÄTFANTAST

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Flä­tan änd­ra­de skep­nad un­der vår­vis­ning­ar­na i hös­tas likt en ka­me­le­ont. Och utö­ver Ver­sa­ces coo­la flät­kro­nor och Lou­is Vuit­tons hip­pi­e­här­li­ga små­flä­tor så re­ge­ra­de den po­le­ra­de po­wer­flä­tan med en åtstra­man­de snodd i ba­sen. Hos Pub­lic School och J.W. An­der­son sågs den snur­rad som ett rep un­der­ti­den Cé­li­ne sat­sa­de på en mer tra­di­tio­nellt tre­de­lad va­ri­ant. Snyggt, stil­rent och fram­förallt gans­ka en­kelt att ska­pa själv.

N C B O T S U C

N O S R E D N A . W J.

HE RVE LEG

ER

Blax, 55 kr. Ut­jäm­nan­de sty­ling­kräm, Ave­da ”Smooth In­fu­sion Na­tu­ral­ly Straight”, 375 kr.

Si­li­konsnod­dar,

Tex­turkräm, Red­ken ”Braid aid”, 200 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.