ETT MATT ”SMACK”!

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Ef­ter fle­ra sä­song­er av ski­ra och trans­pa­rent to­na­de läp­par är det änt­li­gen tillå­tet att krä­ma på re­jält med läpp­stif­tet där mat­tast tex­tur vin­ner. Låt läp­par­na ly­sa av sig själ­va och mat­cha dem med en mi­ni­mal ma­ke­up som hos Ac­ne Stu­di­os , Bur­ber­ry Pror­sum och Cé­li­ne, el­ler gå all in som hos Top­shop Uni­que, Gi­les och An­na Sui. Det vik­ti­gas­te är att du väl­jer rätt färg där kraft­fullt kar­mosin­rött, oran­ge, ox­blod och björn­bärs­fär­gat står högst i kurs.

Y BERR BUR

AN­NA

SUI

SHIATZY CHEN

TOP­SHOP UNI­QUE

Läp­pen­na, MAC Cos­me­tics ”Fol­low your he­art”, 165 kr. Läpp­stift, Yves Saint Lau­rent ”Rou­ge Pur Couture The Mats, Rou­ge Rock”, 355 kr.

Läpp­stift, Top­sho, ”Mat­te Bul­let”, 120 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.