HAVSKATT

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Älskar du blått och vill ta ut sväng­ar­na? Då är det här sä­song­ens skön­hetst­rend för dig. Sneg­la på Cha­nels him­mels­blå ban­dit­mas­ker, Marc Jacobs grung­i­ga da­gen ef­ter de­ka­dens och Mis­so­nis gra­fis­ka färg­block à la Andy War­hol om du vill gå all in på tren­den. Men om du frå­gar oss var Di­a­ne von Fürsten­bergs havs­blå sot­ning in­spi­re­rad av hen­nes ung­doms­tid som discodiva på Stu­dio 54 den vack­ras­te va­ri­an­ten vi gär­na bär un­der nå­gon av vårens al­la fes­ter.

Pu­derskug­ga, Cha­nel ”Om­b­re Es­sen­ti­el­le Swing”, 295 kr. Ögon­skug­ga, Ur­ban Decay ”Di­ve­bar”, 170 kr. Vattenfast ey­e­li­ner, Cha­nel ”Sty­lo Yeux Wa­ter­proof Fer­vent Blue” 270 kr. Pu­derskug­ga, H&M ”Pe­acock”, 60 kr. M I S O N I

CHA­NEL

DI­A­NE VON FÜRSTEN­BERG

DI­A­NE VON FÜRSTEN­BERG

Na­gel­lack, Lan­cô­me, 180 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.