DA­GEN EFTERKNUTEN

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Al­la som har tes­tat att ha hå­ret upp­satt i en knut vet att den of­tast blir som snyg­gast när man an­sträng­er sig som minst. Pre­cis så ro­man­tiskt och spon­tant, som när verk­lig­he­tens kvin­nor sät­ter upp sitt hår, vil­le hår­sty­lis­ter­na att käns­lan skul­le upp­le­vas på vis­ning­ar som Dol­ce & Gab­ba­na, Botte­ga Ve­ne­ta och Etro. Tänk ju slar­vi­ga­re desto bätt­re och ut­gå från led­or­den – en­kelt, ge­nom­tänkt men slar­vigt.

Vo­lymsprej, Sachaju­an ”Vo­lu­me Pow­der”, 135 kr. SI TA MU

RT

Y R E B R U B

ET RO

Tex­tur­gi­van­de hårsprej, Shu Ue­me­ra ”Tex­tu­re Wa­ve”, 295 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.