VOLYMVÅG

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Ett sve­pan­de svall med en volymvåg i lug­gen som på­min­ner om 90-ta­lets su­per­mo­del­ler gör stor­sti­lad come­back i vår. Vi såg loo­ken hos så­väl Ro­ber­to Ca­valli som hos Ken­zo, Blu­ma­ri­ne och Nar­ci­so Rod­ri­gu­ez där högst lugg vin­ner. Grun­da med mous­se el­ler gel för att få rätt stad­ga i hå­ret. Fö­na se­dan hå­ret sam­ti­digt som du for­mar lug­gen upp­åt och bakåt med fing­rar­na för rätt käns­la. Tänk tom­boy fast ett långt istäl­let för kort hår, sid­be­na samt en ten­dens av backslick.

Hård hårsprej, R+Co ”Vi­cious”, 299 kr. Hår­gel, bum­b­le & bum­b­le ”Bb Gel”, 365 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.