Ma­gisk ma­sca­ra

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Ma­sca­ran är den san­na tro­tjä­na­ren i bad­rums­skå­pet som på ba­ra någ­ra få mi­nu­ter kan få di­na ”jag fick ba­ra so­va två tim­mar i natt” tröt­ta ögon att se pig­ga ut igen. Det finns en hel upp­sjö av oli­ka va­ri­an­ter där fa­vo­ri­ten som top­par vår lis­ta just nu är ”Rol­ler Lash” från Be­ne­fit. Den ger ett ul­ti­mat lyft och loc­kar fran­sar­na upp­åt sam­ti­digt som de se­pa­re­ras och får fin svär­ta. Ma­sca­ra, ”Rol­ler Lash”, Be­ne­fit, 235 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.