Var­samt vär­me­skydd

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Vi har sagt det för­ut men det tåls att sä­ga igen. Om du an­vän­der vär­me­verk­tyg i hå­ret mås­te du all­tid se till att för­be­re­da det in­nan med hjälp av ett vär­me­skydd som skyd­dar det mot sli­tage. Hair­dres­ser’s In­vi­sib­le Oil He­at/UV Pro­tecti­ve Pri­mer är mi­ra­kel­pro­duk­ten som just hjäl­per dig med det­ta tack va­re si­na sex fan­tas­tis­ka och fjä­der­lät­ta ol­jor, med ar­gan­ol­ja och koksnöts­ol­ja i spet­sen, som in­te ba­ra skyd­dar ut­an ock­så åter­fuk­tar och slä­tar ut ditt fris­si­ga barr. UV och vär­me­skyd­dan­de sty­ling­pri­mer, ”Hair­dres­ser’s In­vi­sib­le Oil He­at/UV Pro­tecti­ve Pri­mer”, Bum­b­le and bum­b­le, 345 kr/250 ml.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.