Ex­tra kär­lek till ögon­bry­nen

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Oav­sett om di­na bryn är bus­ki­ga el­ler stum­filmssma­la så är ögon­bry­nen det som lyf­ter din look. For­ma fram din fi­nas­te form med Macs mäs­ter­li­ga ”Brow Set”. En strå­lan­de pro­dukt att all­tid ha i väs­kan för att fix­e­ra och bätt­ra på bry­nen un­der da­gen. Bör­ja un­der­i­från och bors­ta bry­nen upp­åt, for­ma se­dan över­kan­ten i öns­kad si­lu­ett. Finns i fler­ta­let fär­ger men vi tyc­ker att den trans­pa­ren­ta ge­len är ab­so­lut bäst. Ögon­bryns­gel, ”Brow Set”, MAC, 170 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.