Räd­da­ren i nö­den

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Vi vet hur tidskrä­van­de och smärt­samt det kan va­ra att re­da ut to­vigt hår. Fast det var in­nan vi tes­ta­de Tang­le Te­e­zer. Den re­vo­lu­tio­ne­ran­de fri­sörfa­vo­ri­ten gli­der ge­nom trass­li­ga läng­der och slä­tar skon­samt ut hå­ret ut­an att rug­ga upp fjäll­skik­tet el­ler ryc­ka med sig di­na stac­kars strån. Utred­nings­bors­te, Tang­le Te­e­zer, 179 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.