Nag­lar­nas nya bäs­tis

Chic (Sweden) - - Skönhet -

En rik­tigt bra glas­fil är nyc­keln till star­ka­re och snyg­ga­re nag­lar där kri­stall­fi­len från Mor­ris & Luca är vår per­son­li­ga fa­vo­rit. Med sin ex­tra mju­ka slipy­ta som fi­lar fint och som för­slu­ter kan­ten på na­geln så att den in­te fli­sar upp sig, kan du fi­la åt bå­da hål­len ut­an att ska­da na­geln. Fi­len slits hel­ler in­te ut ut­an kan an­vän­das om och om igen un­der fle­ra års tid. Se ba­ra till att sköl­ja av den nog­grant ef­ter an­vänd­ning samt för­va­ra den i sitt till­hö­ran­de sam­mets­fo­dral för längs­ta möj­li­ga håll­bar­het. Glas­fil, ”Crys­tal fi­le”, Mor­ris & Luca, 95 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.