Bygg­bar täck­ning i li­ten box

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Mi­rac­le Cus­hion är det su­persmi­di­ga vap­net att ta till al­la de där da­gar­na då ti­den in­te räc­ker till. Ap­pli­ka­tion är for­mad som en mjuk och luf­tig kud­de och ger ett grad­vis täc­kan­de re­sul­tat med ”flawless fi­nish” på någ­ra få se­kun­der. Dut­ta på ett tunt la­ger på hu­den för ett skirt och per­fekt glow el­ler lägg två till tre la­ger till för att öka täck­nings­gra­den. Fly­tan­de kom­pakt pu­der founda­tion, ”Mi­rac­le

Cus­hion”, Lan­cô­me, 395 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.