Tvät­ta rätt – lätt

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Du vet de där kväl­lar­na då du in­te har till­räck­ligt med tid för en ut­för­li­ga­re av­smink­nings­ri­tu­al. Då är det skönt att ha ett så kal­lat ”Mi­cel­lar Wa­ter” till hands att fuk­ta en bo­mulls­tuss med för att snabbt sve­pa bort al­la spår av smink. Kort och gott är mi­cel­lar ett slags ren­gö­ran­de an­sikts­vat­ten. Du be­hö­ver in­te sköl­ja an­sik­tet ef­teråt, vil­ket gör det­ta till en mild ren­gö­rings­me­tod som pas­sar sär­skilt bra för torr och käns­lig hud. Ren­gö­ran­de an­sikts­vat­ten, ”Aro­ma Cle­an­se Soot­hing Mi­cel­lar Wa­ter”, Dec­léor, 305 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.