En rik­tig na­gel­bi­ta­re

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Ett sätt att lå­ta nag­lar­na be­hål­la sin charm och form un­der de kal­la må­na­der­na är att an­vän­da sig av ett na­gel­lack som för­hind­rar att de spric­ker lät­ta­re. ”Nail­ka­le” från Nails Inc be­står pre­cis som nam­net an­ty­der av grönkål som hjäl­per till att ge nag­lar­na ex­tra nä­ring samt ett ex­tra skydd mot det tor­ra kli­ma­tet. Stär­kan­de bas­lack, Nails Inc, ”Nail­ka­le”, 190 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.