Snöstorms­sä­ker ma­sca­ra

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Pan­dasmink­ning i all ära, men vem tyc­ker det egent­li­gen är kul när ma­sca­ran bör­jar rin­na re­dan på väg till fes­ten? Ett tips för att slip­pa det­ta är att in­ve­ste­ra i en vattenfast ma­sca­ra som fak­tiskt fun­ge­rar. ”Sport Wa­ter­proof Ma­sca­ra” från Ey­e­ko är en gi­ven fa­vo­rit i sam­man­hang­et som ger bra böj, wow-vo­lym och en ga­ran­te­rad håll­bar­het. Vattenfast ma­sca­ra, ”Sport Wa­ter­proof Ma­sca­ra”, Ey­e­ko, 199 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.