Kne­pet med kropps­ol­jan

Chic (Sweden) - - Skönhet -

En varm dusch på vin­tern är of­tast oslag­bar. Men dessvär­re gör det var­ma vatt­net så att hu­dens hyd­ro li­pid skikt släp­per ifrån sig vär­de­full fukt som krop­pen be­hö­ver. Men som tur är be­hö­ver du en­dast en pro­dukt för att mot­ver­ka det­ta – den na­tur­li­ga och nä­rings­ri­ka kropps­ol­jan. Ol­jan läg­ger sig som en skyd­dan­de hin­na på hu­den och hind­rar fuk­ten från att sipp­ra ut vil­ket gör att den be­va­rar den un­der he­la duschens gång. Kropps­ol­ja, ”Royal Bo­dy Oil”, Ma­ria Åker­berg,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.