Läck­ra och lyx­i­ga läp­par

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Pro­duk­ter med fe­ta tex­tu­rer såsom ol­jor och bal­sam är vär­da att sat­sa li­te ex­tra peng­ar på un­der vin­tern. Vår fa­vo­rit för läp­par­na är den här lil­la chi­ca bur­ken ba­se­rad på en eko­lo­gisk ar­gan­ol­ja av ab­so­lut bäs­ta kva­li­tet. Den här mi­ra­kel­pro­duk­ten mju­kar in­te ba­ra upp ut­an ger ock­så ny glöd till tor­ra och fna­si­ga läp­par och kan an­vän­das som räd­da­re i nö­den på and­ra ex­tra tor­ra par­ti­er i an­sik­tet om så be­hövs. Läpp och an­sikts­bal­sam, ”Lip & Fa­ce Balm”, Ka­hi­na, 395 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.