Bal­sa­me­ra me­ra

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Ett an­nat vin­ter­tips är att skip­pa an­sikts­ren­gö­ring­ar som skum­mar ef­tersom de fång­ar upp den tor­ra luf­ten vil­ket i sin tur tor­kar ut din hy. Pro­va istäl­let en balm­ba­se­rad va­ri­ant där vi gil­lar Car­rot But­ter Clean­ser från Or­ga­nic Phar­ma­cy. Den smäl­ter till en slags ol­ja mot hu­den, ren­gör den på dju­pet sam­ti­digt som den är fullspäc­kad med an­tiox­i­dan­ter som skyd­dar och kic­kar igång både ditt ytt­re och ditt in­re glow. An­sikts­ren­gö­ring, ”Car­rot But­ter Clean­ser”, Or­ga­nic Phar­ma­cy, 459 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.