SKÖ­NAS­TE AF­TER SKIN

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Le Rou­ge Rue de Ran­sou 37, 1936 Ver­bi­er, Schweiz På det här stäl­let har du snö­kläd­da berg som back­drop och en av Ver­bi­ers bäs­ta Vin Chauds. Stäl­let är även li­tet och in­timt vil­ket gör det till byns bäs­ta ming­el af­ter ski. Le Fa­ri­net Pla­ce Cen­tra­le, 1934 Bag­nes, Schweiz Det här är den bäs­ta af­ter skin jag har va­rit på! Här dan­sas det på bor­den till li­ve­mu­sik, dricks öl från kan­nor och shot­tas u­båtar (öl plus Jä­ger­meis­ter) i spe­ci­al­de­sig­na­de shot­glas. Är du ett stort gäng? Se till att väs­sa arm­bå­gar­na och haf­fa ett av bå­sen för bäs­ta dans­plats på stäl­let. Le Mou­ton No­ir Les Ru­i­net­tes, 1936, Schweiz Pla­ce­rad mitt i bac­ken lig­ger den här stö­ki­ga af­ter skin som bju­der på fest, dans och hög mu­sik. Här blan­das champagne med öl och blir där­med ett per­fekt pit stop in­nan kväl­len fort­sät­ter in i dim­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.